Despre noi

Atelier - Architecture.Design.Illustration

 

About us

 

Atelier is an architecture studio founded in 2009. Our fields of activity involve converting and designing residential estates, restaurants, hotels and shops. Apart from residential and commercial projects we are also involved in revitalizing historical buildings and monuments. Our team is determined to complete each design assignment together with the client, for an end-result that will not only be aesthetic but also functional.

At Atelier creativity, functionality, sustainability and ergonomics are translated, in a well thought-out manner, into a unique final product with an identity of its own. The starting-point in every project is usually a conceptual approach to the design at hand, for which a complex plan is developed, with a sharp eye for details. We think that the power of a strong architectural project lays in vision, innovation, quality and versatility.

A lot of thought is dedicated to the integration of technology and all its possibilities into our projects. We believe that a good design and especially ergonomics can make an important contribution to the over-all quality of life.

 

Despre noi

 

Atelier este un studio de arhitectură si design deschis în 2009. Activitatea noastră implică conversia, amenajarea si proiectarea proprietăţilor rezidenţiale, restaurantelor, hotelurilor, centrelor comerciale sau de afaceri. De asemenea, pe lângă proiectele rezidenţiale şi comerciale, suntem implicaţi şi în revitalizarea şi restaurarea clădirilor istorice.

Echipa noastră este implicată, alături de client, pe toată durata proiectului pentru ca rezultatul final să fie unul atât estetic cât şi funcţional. Creativitatea, funcţionalitatea, sustenabilitatea şi ergonomia sunt transformate la Atelier, într-o modalitate foarte bine gândită, într-un produs final unic, cu o identitate proprie.

Punctul de pornire al fiecărui proiect este, de cele mai multe ori, o abordare conceptuală a temei de arhitectură pentru care se dezvoltă un plan complex, unde nici un detaliu nu este ignorat. Credem cu tărie că puterea unui plan arhitectural durabil stă în viziune, inovaţie, calitate şi versatilitate. Multe din eforturile noastre sunt dedicate integrării tehnologiei si a tuturor avantajelor ei în proiectare. Suntem de părere că un design de calitate poate să aducă o importantă contribuţie la îmbunătăţirea calităţii vieţii.